Psykologerne Grønbeck & Månsson I/S

 
 
 

Vores tilgang

Det vigtigste for os, er at skabe en tryg og tillidsfuld relation med respekt og lydhørhed for den person vi sidder overfor.

Efter et forløb hos os, vil du gennem vores dialog og samarbejde opleve en øget forståelse af de udfordringer du er kommet med. Forståelsen er en lettelse i sig selv og vil samtidig give dig et bedre udgangspunkt at handle ud fra.

Vi tilrettelægger alle forløb individuelt og i samarbejde med dig/jer.

Vi er inspirerede af følgende psykologiske tilgange og metoder, der anvendes ud fra den givne problemstilling.

  • Kognitiv terapi og metode
  • Narrativ samtale og forståelse
  • Systemisk tænkning
  • Psykodynamisk forståelse
  • Mindfulness
  • Mentaliseringsbaseret terapi