Psykologerne Grønbeck & Månsson I/S

 
 
 

Voksne

De fleste havner ind i mellem i fastlåste og svære situationer i deres liv. Det kan f.eks. handle om udfordringer man tumler med alene, relationerne til de nærmeste eller på arbejdspladsen. Vi har som psykologer en bred erfaring og viden, som er relevant at inddrage i samtaleforløbet. I et sådant forløb vil man blive klogere på, hvordan man på hensigtsmæssig vis kan agere i, eller finde ro til at være i de svære situationer.

Som par kan det være hjælpsomt at komme i et forløb hos os, hvis man f.eks. oplever at man ofte skændes og at skænderierne kører i ring, hvis man er ved at glide fra hinanden, har mistet glæden eller føler sig alene i parforholdet. Det er altid svært at bevare en god og konstruktiv kommunikation, når bølgerne går højt og her kan det være særdeles vigtigt at inddrage en professionel samtalepartner.

Ind i mellem indtræffer der så voldsomme livsbegivenheder, at man havner i en akut krise. I sådanne situationer kan det have afgørende betydning at man får hjælp til at forstå og tackle sine reaktioner og bliver guidet i at håndtere den efterfølgende tid.