Psykologerne Grønbeck & Månsson I/S

 
 
 

Vi er begge uddannede cand.psych fra Aarhus Universitet, og har siden været medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Vi er autoriserede af Psykolognævnet under Socialministeriet, og følger de etiske retningslinier for nordiske psykologer.

Vi har i en årrække været ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Kolding Kommune, hvor vi har lavet psykologiske undersøgelser og behandling af børn samt ydet rådgivning til forældre, lærere og pædagoger. Vi har stor erfaring med at tale med børn, unge, voksne og familier med mange forskellige udfordringer og vanskeligheder herunder også psykiatriske problemstillinger.
Vi har været en del af Kolding Kommunes kriseberedskab, og har som følge heraf erfaring med akut opståede kriser.
Herudover har vi erfaing med at yde supervision og afholde kurser og oplæg.