Psykologerne Grønbeck & Månsson I/S

 
 
 

Angst kan ramme mennesker i alle aldre og ny forskning viser at angst og bekymring er det hyppigst forekommende psykiske problem hos børn. Mere end et ud af ti børn oplever på et tidspunkt i løbet af deres opvækst, så store problemer med angst, at det er pinefuldt for barnet og påvirker familiens trivsel. Børn der ikke får behandlet angsten i opvæksten, har stor risiko for også at lide af angst i deres ungdoms- og voksenliv. Vi tilbyder familiebehandlingsforløb enten individuelt eller som gruppeforløb, hvor man som forældre lærer at forstå og håndtere angst og bekymring ved hjælp af konkrete redskaber og øvelser. Forløbene er baseret på Cool Kids programmet.

Cool Kids er et veldokumenteret og effektivt forløb for børn i alderen 6-12 år, der er baseret på kognitiv adfærdsterapi. Forskningsresultater viser, at børn som gennemfører et Cool Kids forløb, har mindre fravær fra skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt, deltager i flere fritidsaktiviteter og oplever at deres angst og bekymrings niveau falder betydeligt. Forløbet strækker sig over ti sessioner a to timers varighed, hvor både forældre og børn deltager. Der udleveres en arbejdsbog til både barnet og forældrene, som man arbejder i under forløbet og beholder efterfølgende.

Vi udbyder også behandlingsforløbet Chilled, som er et program der retter sig mod unge mellem 13 og 17 år. Chilledprogrammet er baseret på de samme behandlingsprincipper som Cool Kids program, men er målrettet unge. Forældrenes deltagelse i forløbet vil variere, men som forældre vil man altid være orienteret om hvilke temaer og strategier der arbejdes med i gruppen. Forløbet strækker sig over ti sessioner a to timers varighed. Der udleveres en arbejdsbog til både den unge og forældrene, som man arbejder i under forløbet og beholder efterfølgende. Chilled programmet tilbydes som Cool Kids programmet både som et individuelt forløb og et gruppeforløb.